Колегія Держатомрегулювання затвердила пріоритетні напрями діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України на 2021 рік.

Президент УЕА Юлія Підкоморна 18 лютого 2021 року дистанційно взяла участь у засіданні Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України.

Виступаючи з доповіддю, Голова Інспекції Григорій Плачков доповів про виконання пріоритетних завдань, визначених законами, актами і дорученнями Президента та Уряду України, спрямованих на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і захищеності, у тому числі Планом заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки, Стратегією розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, міжнародними стандартами безпеки, виконання зобов’язань, які випливають з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

За результатами обговорення та висловлених зауважень, Колегія постановила:

- визнати належною діяльність Державної інспекції ядерного регулювання України спрямовану на реалізацію пріоритетних завдань, визначених на 2020 рік;

- затвердити Звіт про діяльність Державної інспекції ядерного регулювання України за 2020 рік;

- затвердити пріоритетні напрями діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України на 2021 рік.

Українська енергетична асоціація й надалі долучатиметься до роботи Інспекції в 2021 році в частині розробки нових законодавчих ініціатив, прозорого доведення до відома громадськості, вітчизняного та іноземного бізнесів нагальних питань ядерної безпеки енергетичного сектору України та сприятиме фаховому об’єднанню зусиль для спільного розв’язання питань галузі.