Українська енергетична асоціація розпочинає проект «Енергоаудит».

Проект «Енергоаудит» - це добровільне експертне обстеження ключових підприємств, організацій і окремих виробництв паливно-енергетичного комплексущо дозволить ознайомитись з їх виробничим потенціалом, інвестиційною привабливістю та дасть змогу зробити їх більш відкритими для пересічних українців. 

Мета «Енергоаудиту» в доступній формі донести до кожного українця з чого складається енергетика України та  в якому стані вона знаходиться, проаналізувати сильні й слабкі сторони енергетичних ринків, розповісти про потенціал та проблеми ключових вітчизняних підприємств. Європейський напрям розвитку України, закріплений в Конституції безумовно спрямовує нашу країну стати повноцінним членом європейської спільноти.

Аналіз стратегічних галузей енергетики, проведений УЕА свідчить про  великий обсяг проблематики функціонування підприємств галузі, які суттєво впливають на стан енергетичної безпеки держави. 

Оскільки кожне підприємство унікальне за своєю специфікою, існує необхідність аналізу стратегії розвитку кожного з підприємств та її коригування в залежності від зовнішнього та внутрішнього середовища.

Довгий час інформація про реальний стан, проблеми та навіть здобутки вітчизняних енергопідприємств була недостатньою і ми хочемо це виправити.

Ще у 2006 році в Зеленій книзі «Європейські  стратегії  сталої конкурентоспроможної та безпечної енергетики» краіни ЄС визначили три базові цілі енергетичного розвитку: сталість, конкурентоспроможність, безпека енергозабезпечення. 

Незважаючи на усі наявні можливості та ресурси енергетична залежність України є більшою ніж рівень залежності країн ЄС, який дорівнює близько 50%

Реалізації цілей європейського енергетичного розвитку потребує від держави узгодження заходів з енергобезпеки  та розбудови енергетичної  інфраструктури на всіх сегментах галузі, починаючи від добування енергоресурсів, транспортування, їх розподілу і використання та закінчуючи утилізацією та відновленням.

На початку розбудови незалежності Україна мала достатньо потужну енергетичну інфраструктуру з унікальними підприємствами та виробництвами. 

Що з ними сталось, що зараз має наша країна - в цьому потрібно розбиратись.

Саме на це і покликаний проект «Енергоаудит», започаткований Українською енергетичною асоціацією.

.