Українська енергетична Асоціація звернулась до Президента України щодо врегулювання кризових явищ в нафтопереробному секторі.

Українська енергетична асоціація, яка представляє інтереси учасників енергетичних ринків, в тому числі в нафто-газовій сфері, звернулась до Глави Держави з пропозиціями щодо подолання кризових явищ в енергетиці та  необхідності невідкладного виконання стратегічних енергетичних документів і указів Президента України.

РНБО України, Президентом України та Урядом було прийнято ряд стратегічних документів, що визначають загрози та перспективи в енергетичній сфері та ряд заходів необхідних для їх вирішення.

Разом з тим, питання забезпечення енергетичної незалежності в поставках та легальному виробництві нафтопродуктів і досі залишається відкритим, інструменти необхідні для збалансування та довгострокового контроля ситуації не застосовуються.

В зверненні до Президента України було зосереджено увагу на ключових проблемах в секторі, зокрема:

 • Високий рівень імпортозалежності в поставках нафтопродуктів;
 • Незбалансованість податкової політики (в частині акцизного податку), що призвела до збільшення імпорту та зменшення вітчизняного виробництва;
 • Існування значної частки сірого ринку пального, сформованого за допомогою прогалин в нормативному регулюванні роботи міні-НПЗ, податкових та митних маніпуляцій з октанопідвищуючими речовинами;
 • Неможливість створення мінімального запасу нафтопродуктів та забезпечення потреб стратегічних галузей пальним вітчизняного виробництва.

         З метою вирішення зазначеної проблематики, Українська енергетична Асоціація запропонувала наступні шляхи та пропозиції:

          1) Усунення прогалин в податковому та митному регулюванні щодо імпорту розчинників (метанолу, МТБЕ), що слугують базою виробництва для сірого ринку, підвищення якості нафтопродуктів:

 • Розроблення та прийняття законопроекту щодо оподаткування розчинників з вмістом метанолу та МТБЕ, інших октанопідвищуючих речовин незалежно від частки в сумішах (прискорити розроблення законопроекту Міністерством фінансів та ДПС).

  2) Регулювання питання діяльності міні-НПЗ шляхом ліцензування, контролю руху сировини та нафтопродуктів, що не відповідають вимогам ДСТУ:

 • Розроблення та прийняття законопроекту щодо ліцензування роботи нафтопереробних підприємств, що не забезпечують виготовлення готової продукції відповідно до вимог ДСТУ (потребує розроблення).

  3) Зменшення імпортозалежності через збалансування ринку нафтопродуктів за секторами споживання, усунення перекосу в бік імпорту скрапленого газу:

 • Вирівнювання акцизного податку на скраплений газ і бензин на рівні податку для дизельного пального (розгляд та прийняття законопроекту №4098).

  4) Усунення ризику імпортозалежності стратегічних галузей (оборона, запаси, резерв) та забезпечення їх вітчизняними нафтопродуктами:

 • Запровадження вільного, а не обов’язкового додавання біоетанолу до бензинів, надання права виробництва пального без додавання біоетанолу для потреб стратегічних галузей, бізнесу та населення (удосконалення положень законопроєкту №3356-Д, наразі готується до другого читання).

Українська енергетична Асоціація, експерти та учасники ринку готові долучитись до розробки та вдосконалення нормативної бази з метою найшвидшого вирішення такого суспільно важливого питання, як сталого забезпечення якісним паливом секторів економіки.