Загроз в енергетичній сфері з кожним роком стає все більше

Президент України 28 серпня 2021 року ввів в дію рішення РНБОУ від 30 липня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері».

Звісно, окрім стратегічних цілей розвитку енергетики, головними тезами Рішення є створення передумов для встановлення справедливих тарифів та безперешкодне проходження опалювального періоду 2021/22 року та необхідність забезпечити накопичення природного газу, резервних видів палива і вугілля для безперебійної роботи паливно-енергетичного комплексу України в цей період.

Загалом рішення РНБО України нараховує понад 60 завдань різним органам влади та терміни виконання завдань визначені від декількох днів та до кінця 2021 року. Тобто Уряд України та органи влади згадані в Указі мають невідкладно розробляти відповідні Плани заходів з реалізації положень Рішення РНБОУ.

Введення в дію «енергетичних» рішень РНБОУ є вже постійною практикою, але дієвий контроль виконання цих рішень нажаль відсутній. Тому з кожним новим рішенням ми бачимо зростання завдань та проблем в галузі.

Так, зокрема ми маємо декілька останніх рішень РНБО, в яких за оцінками експертів не виконано й половини завдань:

 • Указ Президента України від 2 грудня 2019 року №874/2019 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки»;
 • Указ Президента України від 29 січня 2021 року №35/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості».

Тому експерти УЕА об’єднали ключові завдання останнього Рішення РНБО по галузям для більш зручного відстеження їх виконання та напрацювання пропозицій для органів державної влади. 

        

Електроенергетичний комплекс

 

 • розробити та затвердити план установлення справедливої вартості електричної енергії для побутових споживачів;
 • активізувати роботу щодо інтеграції України до Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E);
 • забезпечити перехід від товарного до фінансового механізму покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії ;
 • провести аналіз методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії і за результатами внести пропозиції стосовно її коригування з подальшим коригуванням відповідних тарифів операторів систем розподілу; співвідношення вартості електричної енергії порівняно з вартістю розподілу та передачі електричної енергії в тарифі на електричну енергію;
 • розробити дієвий механізм забезпечення можливості введення тимчасової адміністрації до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність в енергетичній сфері;
 • провести аналіз структури власності всіх операторів систем розподілу електричної енергії та постачальників універсальних послуг і встановити реальних кінцевих бенефіціарних власників таких суб’єктів господарювання;
 • опрацювати питання щодо введення плати за потужність для виробників електричної енергії;
 • запровадити дієвий механізм відповідальності за безоплатне споживання електричної енергії та несвоєчасні розрахунки між учасниками ринку електричної енергії;
 • забезпечити удосконалення правил функціонування ринку електричної енергії в частині ціноутворення згідно з нормами європейського законодавства;
 • розробити заходи щодо державного стимулювання, зокрема за рахунок надання майданчиків з готовими схемами підключення до електричних мереж, будівництва маневрених генеруючих потужностей та систем накопичення енергії;
 • завершити реалізацію заходів щодо відокремлення діяльності операторів систем розподілу електричної енергії, акції яких перебувають у державній власності, та постачальників універсальних послуг і здійснити передачу постачальників універсальних послуг державної форми власності в управління державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом";
 • розробити і затвердити план заходів із забезпечення 100-відсоткового обліку споживання енергоресурсів побутовими споживачами.

 

Видобуток та транспортування газу

 

 • визначити заходи із захисту національних інтересів держави та мінімізації економічних збитків державі внаслідок будівництва газопроводів в обхід території України;
 • опрацювати додаткові заходи для забезпечення можливості рівного доступу до ресурсу природного газу та запровадження прозорого механізму формування цін на природний газ;
 • опрацювати питання залучення українських компаній до реалізації газотранспортних проектів у країнах Європи;
 • разом із обласними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування розробити та затвердити план заходів щодо забезпечення підприємствами теплової генерації своєчасних і повних розрахунків за використаний природний газ;
 • активізувати роботу з повторного укладення договорів експлуатації/оренди газорозподільних систем державної форми власності;
  • провести інвентаризацію об’єктів газопостачання всіх форм власності, які використовуються для розподілу природного газу;
  • провести перевірки наявності правовстановлювальних документів на державне майно, що використовується для розподілу природного газу, та у разі потреби їх відновлення відповідно до результатів проведеної інвентаризації згідно з абзацом другим цього підпункту;
  • провести незалежну оцінку газорозподільних систем відповідно до результатів проведеної інвентаризації;
  • провести інвентаризацію земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти газотранспортної системи, та за результатами в установленому порядку врегулювання питань їх постійного користування/оренди без зміни цільового призначення;
 • забезпечити проведення в установленому порядку позапланових перевірок діяльності суб’єктів господарювання у сфері розподілу природного газу в частині належного зберігання об’єктів газорозподільних систем державної форми власності;
 • розробити та затвердити план заходів з нарощування ліквідності біржової торгівлі газом в Україні;
 • розробити та затвердити план заходів із забезпечення відокремлення діяльності з розподілу природного газу та його постачання з метою усунення обмежень конкуренції з боку пов’язаних операторів газорозподільних систем та постачальників газу на роздрібному ринку;

 

Нафтопереробний комплекс

 

 • ужити заходів щодо посилення державного контролю за безпекою та якістю нафтопродуктів, що використовуються в Україні;
 • затвердити плани заходів щодо стимулювання розвитку вітчизняної нафтопереробної галузі, забезпечення використання на території України якісних нафтопродуктів.

 

Атомна промисловість

 

 • завершити проведення процедур оцінки впливу на довкілля та транскордонного впливу, а також відповідних консультацій стосовно будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електростанції.

 

ВДЕ

 

 • опрацювати питання щодо створення нового водневого продуктопроводу Україна – ЄС та залучення інвестицій для реалізації цього проекту;
 • внести зміни до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок у частині перегляду строків реалізації природоохоронних заходів і складу обладнання;
 • схвалити водневу стратегію України та затвердити план заходів з її виконання;
 • схвалити Концепцію запровадження та розвитку ринку "зелених" облігацій та затвердити план заходів з її реалізації.

  

Вугільна промисловість

 

 • забезпечити пріоритетність надання напіввагонів для відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом відповідно до заявок вугільних підприємств.

З повною редакцією Рішення РНБО можливо ознайомитись за посиланням:

https://www.president.gov.ua/documents/4522021-40021