УЕА підтримує впровадження європейських практик добросовісної поведінки на ринку електроенергії.

Українська енергетична асоціація та підприємства учасники Асоціації зацікавлені в тому, щоб правила конкуренції на ринку були справедливими і однаковими для всіх виробників електричної енергії, як державного так і приватного сектора економіки, щоб всі учасники ринку діяли не лише з дотриманням регуляторних та конкурентних вимог, а й добросовісно, розумно і справедливо.

Нагадаємо, що Міненерго ініціювало впровадження "чорного списку" для недобросовісних учасників ринку електроенергії. http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=A01DC4761DBA5E64AA12F34989E129F2.app1?art_id=245555475&cat_id=35109

Створена на базі УЕА Робоча група завершує свою роботу над створенням дієвого документу на ринку, а саме Правил професійної етики у конкуренції на ринку електричної енергії України для виробників та трейдерів електричної енергії.

Зокрема положеннями Правил передбачено, що компанії, які приєднаються до цієї ініціативи підтвердять свої прагнення до високих стандартів бізнесу та сервісу, особливо звертаючи увагу на встановлення та відповідальне підтримання довготермінових відносин в формуванні та розвитку конкурентного середовища цього ринку. Компанії декларують, що дотримання законодавчих норм повинно бути безумовним, а положення Правил для учасників ринку є етичним мінімумом.

Операційна діяльність компаній має полягати у тому, що вони мають діяти у такий спосіб:

  • Поділяючи такі ключові цінності як Конкуренція, Доброчесність, Прозорість Надійність, Відповідальність Добропорядність, Безпека і Повага до людей;
  • Турбуючись про чесний і відповідальний діалог з клієнтами, партнерами, споживачами, державними структурами, інститутами громадянського суспільства;
  • Допомагаючи задовольнити потребу споживача в енергетичних ресурсах країни в економічний, екологічний та соціально-відповідальний спосіб;
  • Прагнучи отримати та підтримувати довіру наших споживачів, партнерів, а також зробити внесок у розвиток громади, де ми здійснюємо свою діяльність на принципі добросусідства, надаючи довготривалу соціальну підтримку;
  • Розуміючи потребу у розвитку прозорого та конкурентного національного енергетичного ринку з метою його інтеграції до ринку ЄС шляхом дотримання «єдиних правил» для всіх учасників ринку.