Колегія Держатомрегулювання схвалила результати державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки остаточного звіту з аналізу безпеки СВЯП-2 Чорнобильської АЕС.

22 квітня 2021 року УЕА взяла участь, в режимі онлайн, в засіданні Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України.

Також в засіданні взяли участь представники ЄБРР, Міненерго, Міндовкілля, ДАЗВ, СБУ, ДСП «Чорнобильська АЕС», ДП «НАЕК «Енергоатом», Холтек-Україна.

Під час розгляду зазначеного питання виступили головний інженер ДСП «Чорнобильська АЕС», заступник директора Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, представники ДІЯРУ, які доповіли про результати експертизи та інспекційного обстеження.

Зокрема, за результатами проведеного інспекційного обстеження комісією Держатомрегулювання підтверджено:

  • повноту та достовірність інформації, що наведена у комплекті документів;
  • наявність організаційно-розпорядчої та експлуатаційної документації, необхідної для безпечної експлуатації СВЯП-2;
  • працездатність систем (елементів), задіяних у технологічному процесі поводження з ВЯП на СВЯП-2;
  • готовність персоналу до безпечної експлуатації СВЯП-2;
  • працездатність системи радіаційного контролю СВЯП-2;
  • наявність системи дозиметричного контролю СВЯП-2;
  • спроможність до реагування та дій за призначенням системи аварійної готовності ДСП «Чорнобильська АЕС».

На підставі рішення Колегії, вже 23 квітня Ліцензійна Комісія Держатомрегулювання розгляне питання щодо видачі ДСП «Чорнобильська АЕС» ліцензії Держатомрегулювання на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки – сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2).

Довідково: Сховище відпрацьованого ядерного палива призначене для приймання, підготовки до зберігання і безпосередньо довгострокового зберігання (протягом 100 років) усього відпрацьованого ядерного палива, накопиченого за час експлуатації Чорнобильської АЕС.

Регулювання безпеки будівництва та введення в експлуатацію цього сховища здійснюється Держатомрегулюванням шляхом виконання державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки та погодження технічних специфікацій, програм та експлуатаційно-технічної документації.