УЕА готова підтримати Міненерго в реалізації плану дій Уряду на 2021 рік


24 березня, на засіданні Уряду було схвалено План пріоритетних дій Уряду на 2021 рік. Відповідно до проекту документу Міненерго буде відповідальним за виконання ряду «енергетичних» заходів, зокрема:

щодо атомно-промислового комплексу:

  • удосконалення механізму покладення спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії (врегулювання недоліків механізму ПСО, зокрема ДП НАЕК «Енергоатом»);
  • внесення законопроекту щодо корпоратизації ДП НАЕК «Енергоатом» (визначення порядку та особливостей перетворення в акціонерне товариство);
  • реалізації інвестиційного проекту «Новокостянтинівська шахта» (дасть змогу забезпечити атомні електростанції України концентратом природного урану власного виробництва);
  • схвалення Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на 2021-2025 роки (дасть змогу збільшити видобуток уранової руди та виробництва ураново-оксидного концентрату)
  • схвалення Державної цільової екологічної програми «Зняття з експлуатації уранових об’єктів на 2022-2026 роки» (дасть змогу здійснити заходи з ліквідації уранового об’єкта, забезпечити екологічну безпеку і зниження забруднення довкілля);
  • схвалення Державної цільової економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних АЕС (дасть змогу удосконалити систему поводження з відпрацьованим ядерним паливом, введення в експлуатацію централізованого сховища).

щодо нафти та нафтопродуктів:

  • диверсифікації джерел та маршрутів постачання нафти для виробництва світлих нафтопродуктів на вітчизняних НПЗ (дасть змогу збільшити транспортування сирої нафти на нафтопереробні заводи України та її транзиту до інших європейських країн);
  • затвердження плану заходів щодо розвитку виробництва вітчизняних нафтопродуктів та газових палив України на період до 2025 року (дасть змогу підвищити конкурентну спроможність вітчизняної нафтопереробки, модернізації та збільшення потужності вітчизняних газо-та нафтопереробних підприємств, нівелювання коливання світових цін на нафту та зменшення залежності від імпорту нафти і нафтопродуктів);
  • внесення Законопроекту «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів»;
  • створення можливості для зберігання нафти іноземного походження на довгостроковій основі на об’єктах системи магістральних нафтопроводів (дасть змогу збільшити транспортування сирої нафти на нафтопереробні заводи України та її транзиту до інших європейських країн).

Також План містить і ряд інших заходів що стосуються проблематики на ринку електричної енергії, питань енергоефективності та реформування вугільної галузі.

Українська енергетична асоціація підтримує важливість реалізації завдань визначених як пріоритетні у плані дій Уряду на 2021 рік та готова долучитись до роботи Міненерго в цих напрямах.

«На сьогодні вкрай важливо що Уряд, який формує політику, нарешті визначив напрями роботи в енергетиці, зокрема щодо атомної енергетики та нафто і газопереробки. Ці сектори мають значний потенціал для розвитку національної енергетики та важливість для енергобезпеки країни в цілому. Тому те, що вони стали пріоритетними для Уряду в 2021 році - це позитивний маркер того, що нас і галузь почули.

Щоб все це втілити, потрібно ще багато попрацювати, але ми як Асоціація готові долучитись до роботи з Міненерго для досягнення реальних результатів.» - зазначила Президент Української енергетичної асоціації Юлія Підкоморна.